Kontakt  

HF JAMU
Komenského nám. 6
602 00 Brno
hf.jamu.cz
newmusicplus.jamu.cz

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
rektor JAMU
medekjamucz

Lukáš Kus
koordinátor a manažer festivalu
lukas.kushf.jamucz

 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.