2015  

 

Občanská sdružení Multi-Art, Sdružení Q Brno, Skleněná louka a Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádají

18. ročník
mezinárodního hudebního festivalu současné akustické
i elektronické hudby amultimediálních projektů

Setkávání nové hudby plus

Brno 21. 10. až 11. 12. 2015

 

Program SNHP 2015

odkaz Facebook

 

 

 

 

 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.