2012  

 

 

 

 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.