Setkávání Nové Hudby Plus  

 

Občanská sdružení Multi-Art, Sdružení Q Brno, Skleněná louka a Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádají

17. ročník
mezinárodního hudebního festivalu současné akustické
i elektronické hudby amultimediálních projektů

Setkávání nové hudby plus

Brno 23. 10. až 8. 12. 2014

 

odkaz Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje

     

Mediální partneři